„Строителна фирма-Рила” ЕООД

Управител:Александър Малинов
Офис:
Кюстендил/2500/, ул “Цар Освободител” 98, ет. 1;
тел 078/ 52 72 23; факс 078/ 55 05 22; rilapto_kn@mail.bg
База с. Ябълково/2544/
тел: 07918 23 12; моб.: 0878 789139; факс: 07918 23 12 е-mail: rila_kn@dir.bg
ЗСК с. Копиловци/2543/
тел/факс: 078/55 03 87; 07918 24 49; моб.: 0878 927457; е-mail: rila_kn@mail.bg

КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА “СТРОИТЕЛНА ФИРМА-
РИЛА” И ОПИТА Й В СТРОИТЕЛСТВОТО И ПРОИЗВОДСТВОТОИСТОРИЯ, СТРУКТУРА И ЦЕЛИ НА ФИРМАТА

“Строителна фирма – Рила” – гр.Кюстендил е създадена през м. Октомври 1991 год., с основен предмет на дейност – строителство. Собственикът – създател на фирмата е с дългогодишен опит в строителния бранш. Успешното справяне с първите обекти в цялостно изпълнение от изкопните работи до обзавеждането дава основа за разрастване на фирмата както с персонал и механизация, така и със създаването на базата за собствено производство на част от строителните материали и заготовки. Коректното отношение към клиентите, спазването на сроковете и договорните задължения, както и перфектността в изпълнението на всички дейности стават символ на фирмата.Ефективната политика по качеството е основа за успешната реализация на основната мисия на организацията – висококвалифицирано и професионално обслужване на клиентите по най-добрите световни стандарти.

Главната цел на “Строителна фирма – Рила” е:

Да строи и да произвежда изделия и услуги, отговарящи на международните стандарти, удовлетворяващи изискванията на пазара и на конкретните клиенти, чрез което да се разширява пазарният дял и да се увеличава ръста на произвдството. С удовлетворяване на клиентските изисквания се издига авторитета на фирмата и се осигурява нейния просперитет, което има като естествено следствие висок жизнен стандарт за целия колектив.

За гарантиране качеството на изделията и услугите, повишаване ефективността и ефикасността на процесите, гъвкавостта и бързината на реакция на промените на пазара, за конкурентно предимство, доверие у партньорите и най-важно за удовлетвореността на клиентите “Строителна фирма – Рила” през 2002 година въведе Система за управление на качеството и е сертифицирана по Международния стандарт ISO 9001:2000. През юни 2004 година получава сертификат за производство на бетони, варови разтвори и инертни материали.

Успехът на фирмата има солидни основи, базиращи се на качество, прецизност и коректност, които и по-нататък трябва да растат защото, една фирма умееща да пресмята своята традиция и върху това да я гради, успехът не е въпрос на случайност, а прогресивна фирмена концепция.

ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ

Строителна фирма Рила разполага с две основни звена Направление “Строителство” и Направление “Производство”
В настоящия момент фирмата притежава две солидни производствени и складови бази, разположени на площ от 23 дка в с. Ябълково на 5 км от гр. Кюстендил и 168 дка в с. Копиловци на 8 км от гр. Кюстендил. Във фирмата работят над 250 висококвалифицирани работници и специалисти по всички специалности.